Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Cuba

Un minor nu poate avea pașaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinți să aibă domiciliul în străinatate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezența minorului și a ambilor părinți. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentința de divorț, etc.)

Documente necesare:

permisul de şedere original al părinţilor/părintelui ori permisul de şedere emis de autorităţile statului de reşedinţă având ca titular minorul (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, etc.) în original, tradus la un traducător autorizat sau la Ambasadă;

- certificatul de naştere românesc în original;

- pașaportul anterior, dacă minorul a mai deținut pașaport;

- certificatul de căsătorie românesc al părinților, în original;

- hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul; în cazul hotărârilor pronunțate în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere a acesteia în România; dacă prin hotărârea judecătorească străină autoritatea părintească este împărțită, va fi necesar acordul ambilor părinți;

- certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);

- cărţile de identitate sau paşapoartele părinţilor, în original

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată de un traducător autorizat sau la Consulat;

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;


NOTĂ

SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL SĂ FIE ÎMBRĂCAT ÎN PARTEA SUPERIOARĂ ÎN CULORI ÎNCHISE SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU IMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ

CERTIFICATELE DE STATE CIVILĂ (DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎȘI PIERD VALABILITATEA.

NOU! 

SECȚIA CONSULARĂ A AMBASADEI ROMÂNIEI LA HAVANA VĂ POATE EFECTUA TRADUCEREA DOCUMENTULUI CARE ATESTĂ REZIDENȚA ÎN CUBA


Suspendarea temporară a activității secției consulare

08.06.2019

În perioada 10 iunie-13 iulie 2019, secția consulară a ambasadei României la Havana va suspenda …

Întrevedere Titus Corlăţean – Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla

30.09.2012

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, a avut sâmbătă, 29 septembrie 2012, o…

Semnarea Acordului tehnic între Grupul GRAMPET SA-România şi Unión de Ferrocarriles de Cuba

30.07.2013

În luna aprilie, timp de o săptămână, o delegaţie a Uniunii Căilor Ferate din Cuba a…