Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată, acestea sunt următoarele:

- Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română;

- Taxa de publicare a Hotarârii de Guvern în Monitorul Oficial;

Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);

Adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administraţia financiară şi 2) direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;

Declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a Românieiprivinddebitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;

Copii legalizate ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în strainatate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;

- Dovada scrisă a acordării cetăţeniei de catre statul de domiciliu - traducere legalizată în limba româna şi copie xerox de pe original; ori - Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere legalizată în limba română, precum şi fotocopia originalului sau copie legalizată paşaportului străin în cazul obţinerii altei cetăţenii;

Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat în faţa notarului sau a consulului;

Procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a Românieipentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

- 1 dosar cu şină.

IMPORTANT!

  • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
  • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
  • Datele de stare civila din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
  • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicata de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
  • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.
  • La cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o alta cetăţenie, este necesar să se depună:
  • 1.- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată dupa paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român; 
  • 2.- dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului.

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei).  

Suspendarea temporară a activității secției consulare

08.06.2019

În perioada 10 iunie-13 iulie 2019, secția consulară a ambasadei României la Havana va suspenda …

Întrevedere Titus Corlăţean – Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla

30.09.2012

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, a avut sâmbătă, 29 septembrie 2012, o…

Semnarea Acordului tehnic între Grupul GRAMPET SA-România şi Unión de Ferrocarriles de Cuba

30.07.2013

În luna aprilie, timp de o săptămână, o delegaţie a Uniunii Căilor Ferate din Cuba a…