Actualitatea ambasadei

Primirea de către ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a delegației CARICOM condusă de ambasadorul Irwin LaRocque, Secretar General şi onorabilul Darren Henfield, ministrul afacerilor externe al Bahamas şi președinte COFCOR

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a primit astăzi, 11 martie 2019, o delegaţie a Comunității Caraibiene – CARICOM, condusă de ambasadorul Irwin LaRocque, Secretar General şi de onorabilul Darren Henfield, ministrul afacerilor externe al Bahamas şi președinte al Consiliului Relaţii Externe şi Comunitare (COFCOR). Din delegaţie fac parte, de asemenea, miniştrii afacerilor externe din Antigua şi Barbuda, Bahamas, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent şi Grenadine, Trinidad şi Tobago, precum şi ministrul afacerilor martime şi al economiei albastre al Barbados.

Înalții oficiali caraibieni se află la București în perioada 11-13 martie 2019, într-o vizită oficială realizată la invitația ministrului de externe român. Vizita are ca principal obiectiv desfășurarea celei de-a doua runde de consultări politice România-CARICOM (prima rundă a avut loc la 17 octombrie 2018, la Kingston, Jamaica, în timpul preşedinţiei jamaicane a CARICOM), semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Caraibiană privind stabilirea unui mecanism de consultare şi cooperare și participarea la Conferința internațională “Construirea rezilienței la dezastrele naturale”, organizată de MAE la 12 martie a.c.

În cadrul consultărilor, ministrul Teodor Meleșcanu a reiterat angajamentul pe termen lung al României față de regiunea Caraibilor. A evidențiat că abordarea de către România a relaţiilor cu CARICOM are la bază trei piloni: dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu statele membre ale acestei organizații, consultări cu preşedinţia rotativă a CARICOM şi intensificarea cooperării cu Secretariatul şi instituţiile permanente ale organizației. A amintit că, în ultimii doi ani, România a avut contacte politice şi diplomatice intense cu statele caraibiene, în contextul pregătirii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, ţinând cont că, pe parcursul mandatului României, au loc, la nivel UE, evenimente cu impact major asupra statelor caraibiene, precum Brexit şi negocierea acordului post-Cotonou care va defini viitorul cadru al relaţiilor UE-ACP (Africa, Caraibi, Pacific).

Teodor Meleșcanu evocat, de asemenea, succesul înregistrat de proiectele de asistenţă tehnică dedicate de România regiunii Caraibilor până în prezent, care au fost deosebit de bine primite de statele CARICOM. A arătat disponibilitatea României de a oferi expertiză în domeniile de interes prioritar pentru partea caraibiană, desprinse din contactele bilaterale, precum educaţie, schimbări climatice, gestionarea situaţiilor de urgenţă, agricultură, securitate şi siguranţă alimentară, IT, turism.

A salutat perspectivele pozitive deschise pentru cooperarea economică bilaterală româno-caraibiană de ratificarea de către Parlamentul României a Acordului de Parteneriat Economic UE-Caraibi.

Reprezentanții CARICOM au mulțumit, la rândul lor, pentru interesul României faţă de dinamizarea cooperării cu statele caraibiene şi au exprimat satisfacţia deosebită faţă de nivelul ridicat la care au ajuns relaţiile bilaterale în ultimii doi ani.Au elogiat consistenţa şi coerenţa demersurilor diplomatice ale României faţă de zona Caraibilor şi eforturile ţării noastre de a afla direct de la sursă interesele, preocupările, priorităţile statelor CARICOM, în pregătirea Preşedinţiei Consiliului UE.

Totodată, au reconfirmat faptul că și pentru statele lor cooperarea cu România, la nivel bilateral, reprezintă o prioritate în contextul relaţiilor UE-Caraibi și pe plan multilateral.

Au exprimat recunoştinţa pentru cele trei proiecte de asistenţă tehnică dedicate de către România regiunii Caraibilor în 2018, cu sprijinul RoAid, precum şi interesul pentru continuarea lor, apreciind în mod deosebit faptul că oferta ţării noastre a fost calibrată perfect pe necesităţile statelor CARICOM, ceea ce reflectă o bună cunoaştere şi înţelegere de către România a priorităţilor acestora.

Cele două părţi au avut un schimb de opinii pe marginea priorităţilor Preşedinţiei României la Consiliul UE, respectiv ale preşedinţiei rotative a CARICOM în semestrul I 2019, exercitată de Saint Kitts şi Nevis, precum şi pe marginea implicaţiilor BREXIT şi a stadiului negocierilor acordului post-Cotonou dintre UE şi Grupul de State  ACP (Africa, Caraibi, Pacific).

De asemenea, au abordat teme de interes la nivel multilateral, cum ar fi  schimbările climatice şi Agenda 2030.

Informații suplimentare:

CARICOM (Comunitatea și Piața Unică a Statelor Caraibiene, pe scurt Comunitatea Caraibiană) este principala organizație de integrare regională, din care fac parte: Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Surinam, Trinidad și Tobago, state independente, și Montserrat, teritoriu peste mări britanic. România are relații diplomatice cu toate statele CARICOM, ultima cu care a stabilit relații diplomatice fiind Antigua și Barbuda (New York, 5 aprilie 2018).

Programul vizitei delegației CARICOM la București include și şi întâlniri în afara MAE, în domenii de interes pentru partea caraibiană (ministrul educaţiei, Ecaterina Andronescu; şeful Departamentului Situații de Urgență, Dr. Raed Arafat; preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Prof.univ.dr. Sorin Cîmpeanu, şi rectorii unor prestigioase universităţi româneşti).

Memorandumul de Înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Caraibiană privind stabilirea unui mecanism de consultare şi cooperare are printre obiective creşterea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce şi prevede stabilirea unui mecanism de consultare și cooperare, coordonat pentru partea română de Ministerul Afacerilor Externe. În baza acestui mecanism, vor avea loc întâlniri anuale, la nivel de înalți funcționari, care vor aborda teme precum: schimbul de opinii privind agenda regională și internațională, creșterea și diversificarea schimburilor comerciale, investițiile reciproce, turismul, colaborarea în domeniul tehnico-științific, precum și în prevenirea și combaterea efectelor dezastrelor naturale.

Programele oferite și implementate de România, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Cooperare pentru Dezvoltare, RoAid, au fost următoarele: ForeignDiplo@IDR2018 - curs pentru diplomaţi caraibieni (Bucureşti, 8-23 septembrie 2018), seminarul regional de pregătire a poliţiştilor caraibieni în domeniul combaterii furturilor din bancomate şi a fraudelor cu mijloace de plată electronice (Spanish Town/ Jamaica, 1-5 octombrie 2018), seminarul de pregătire în domeniul reducerii riscului la dezastre (Bucureşti, 3-7 decembrie 2018).

Suspendarea temporară a activității secției consulare

08.06.2019

În perioada 10 iunie-13 iulie 2019, secția consulară a ambasadei României la Havana va suspenda …

România, prezentă la Sărbătoarea Francofoniei

15.03.2019

În cadrul Sărbătorii Francofoniei, Ambasada României la Havana prezintă documentarul…

Tradiția Mărțișorului, serbată la Havana

01.03.2019

Ambasada României la Havana a sărbătorit tradiția Mărțișorului, prin organizarea unei…